Tomasz Krawczyk otrzymuje grant PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że Tomasz Krawczyk zdobył grant PRELUDIUM 22 (Narodowe Centrum Nauki) na realizację projektu „Nic o nas bez nas? Etyka badań z grupami niedoreprezentowanymi na przykładzie osób głuchych”.

Nic o nas bez nas? Etyka badań z grupami niedoreprezentowanymi na przykładzie osób głuchych

Mimo dynamicznego rozwoju nauki wiele grup społecznych pozostaje poza zasięgiem jej oddziaływań i jest niedoreprezentowanych w badaniach naukowych. Przykładem takiej grupy są osoby głuche. Liczne przeszkody sprawiają, że włączanie osób głuchych w badania naukowe rodzi wiele etycznych i praktycznych wyzwań.

Naszym celem jest zbadanie niesprawiedliwości epistemicznej doświadczanej przez osoby głuche w badaniach naukowych. Przeprowadzimy wywiady z osobami głuchymi i ekspertami z dziedziny Deaf studies nt. uczestnictwa w badaniach naukowych. Wywiady będą podstawą dla analizy etycznej praktyk angażowania osób głuchych w badania naukowe w ramach koncepcji prof. Mor „Nic o nas bez nas”. Projekt ten ma szansę stać się podstawą pod przygotowanie wrażliwych społecznie zaleceń na temat etycznego angażowania osób głuchych w badania naukowe.

 

Źródło finansowania:

NCN logo

PRELUDIUM 22

Numer projektu: 2023/49/N/HS1/01023
Kierownik projektu: Tomasz Krawczyk
Czas trwania: 2024-2026

 


Powrót