Marcin Waligóra

Marcin Waligora

Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Harvard Fulbrighter (Harvard Medical School Center for Bioethics 2017/18).

Zajmuje się etyką badań naukowych w biomedycynie. Kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską i NCN.

Stypendysta Komisji Fulbrighta (Senior Award, 2017), MNiSW (2014), the NIH-Fogarty (2009), The Nippon Foundation (2006), Florentyny Kogutowskiej (2005), The International Academy of Philosophy (2005).

 

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat w zakresie filozofii, 2007) oraz w International Academy of Philosophy w Santiago de Chile (2005).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z bioetyki i etyki badań naukowych. Pełni funkcję konsultanta w zakresie etyki w kilku projektach naukowych.

Wybrane publikacje

 

Twitter: @m_waligora
E-mail: m.waligora@uj.edu.pl