Katarzyna Klaś

Magister farmacji. Asystentka badawcza w projekcie „Etyka badań klinicznych w czasie pandemii COVID”.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia podczas studiów. Wieloletni członek koła naukowego zajmującego się hodowlami komórkowymi oraz analizą profilu aktywności i oceną bezpieczeństwa substancji na etapie badań przedklinicznych z wykorzystaniem modeli in vitro.

 
 
 
 

E-mail: katarzyna.anna.klas@uj.edu.pl