Katarzyna Klaś

Magister farmacji. Doktorantka.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Do zespołu REMEDY dołączyła we wrześniu 2020 roku jako Asystentka Badawcza w projekcie 'Etyka badań klinicznych w czasie pandemii COVID-19′.

Obecnie pracuje przy projekcie 'Pacjent w centrum? Bioetyczne aspekty stosowania metod adaptacyjnych w badaniach klinicznych z udziałem ludzi’. 

Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia podczas studiów.
 
 

E-mail: katarzyna.anna.klas@uj.edu.pl