Projekty

Nic o nas bez nas? Etyka badań z grupami niedoreprezentowanymi na przykładzie osób głuchych

Mimo dynamicznego rozwoju nauki wiele grup społecznych pozostaje poza zasięgiem jej oddziaływań i jest niedoreprezentowanych w badaniach naukowych. Przykładem takiej grupy są osoby głuche. Liczne przeszkody sprawiają, że włączanie osób głuchych w badania naukowe rodzi wiele etycznych i praktycznych wyzwań.

Naszym celem jest zbadanie niesprawiedliwości epistemicznej doświadczanej przez osoby głuche w badaniach naukowych. Przeprowadzimy wywiady z osobami głuchymi i ekspertami z dziedziny Deaf studies nt. uczestnictwa w badaniach naukowych. Wywiady będą podstawą dla analizy etycznej praktyk angażowania osób głuchych w badania naukowe w ramach koncepcji prof. Mor „Nic o nas bez nas”. Projekt ten ma szansę stać się podstawą pod przygotowanie wrażliwych społecznie zaleceń na temat etycznego angażowania osób głuchych w badania naukowe.

 

Źródło finansowania:

NCN logo

PRELUDIUM 22

Numer projektu: 2023/49/N/HS1/01023
Kierownik projektu: Tomasz Krawczyk
Czas trwania: 2024-2026

 Pacjent w centrum? Bioetyczne aspekty stosowania metod adaptacyjnych w badaniach klinicznych z udziałem ludzi

We współczesnych badaniach klinicznych wprowadza się wiele mechanizmów w celu przyspieszenie procesu prowadzenia badań nad nowymi lekami. Jednym z nich są metody adaptacyjne, które pozwalają badaczom wprowadzić zmiany w trakcie trwania procesu w oparciu o cząstkowe dane. Dzięki tym zabiegom pacjent ma większą szansę na uzyskanie bezpośredniej korzyści z udziału w badaniu naukowym. Brakuje jednak systematycznie zebranych dowodów i etycznych analiz, które umożliwiałyby weryfikację takich deklaracji. Proponowany projekt ma zadanie zebrać i ocenić dane, które pozwolą stwierdzić czy tak rzeczywiście jest. Przyjrzymy się ryzyku i korzyści stosowania adaptacyjnych badań klinicznych i dokonamy ich etycznej analizy.

 

Źródło finansowania:

NCN logo

OPUS 21

Numer projektu: 2021/41/B/HS1/01123
Kierownik projektu: Marcin Waligóra
Czas trwania: 2022-2025

 CARTHAGO: Cartilaginous tissue regeneration by gene therapy – Ethical challenges of gene transfer and regenerative medicine

The overall goal of the CARTHAGO project is to address the applicability of gene therapy in osteoarthritis and intervertebral disc degeneration from different perspectives, including optimization of cell delivery, gene expression and tissue penetration. The Jagiellonian University part of CARTHAGO aims to deliver an evidence-based analysis, ethics policy, advisory and training for all participants in the project.

Funding:

European Commission logo

 

 

 

 

European Commission Horizon 2020;

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network

Project number: 955335
Principal Investigator: Marcin Waligóra
Duration: 2020-2024

 Etyka badań naukowych z udziałem ludzi w medycynie precyzyjnej

Medycyna precyzyjna, nazywana często medycyną personalizowaną to nowe podejście w leczeniu chorych, które opiera się na dostosowywaniu właściwej terapii do indywidualnych potrzeb i genetycznych charakterystyk konkretnego pacjenta. W celu jak najszybszego i najefektywniejszego zbadania nowych potencjalnych substancji terapeutycznych powstały nowe modele prowadzenia badań klinicznych nazywane w języku angielskim „basket” oraz „umbrella”, które coraz częściej są wykorzystywane w badaniach klinicznych w onkologii. Celem projektu jest przeprowadzenie analiz teoretycznych i etycznych badań typu basket i umbrella w kontekście siedmiu fundamentalnych wymogów etycznego prowadzenia badań naukowych. Rzetelna analiza ryzyk i korzyści w nowoczesnych modelach badań w erze medycyny precyzyjnej umożliwi wypracowanie zaleceń, dzięki którym korzyść dla uczestników i dla społeczeństwa może zostać zwiększona, a ryzyka zmniejszone. Więcej informacji

 

Źródło finansowania:

NCN logo

PRELUDIUM 18

Numer projektu: 2019/35/N/HS1/00178
Kierowniczka projektu: Karolina Strzebońska
Czas trwania: 2020-2023

  

PROJEKTY ZAKOŃCZONE