Projekty

PROJEKTY W TOKU

 

European Commission logoCARTHAGO: Cartilaginous tissue regeneration by gene therapy – Ethical challenges of gene transfer and regenerative medicine

The overall goal of the CARTHAGO project is to address the applicability of gene therapy in osteoarthritis and intervertebral disc degeneration from different perspectives, including optimization of cell delivery, gene expression and tissue penetration. The Jagiellonian University part of CARTHAGO aims to deliver an evidence-based analysis, ethics policy, advisory and training for all participants in the project.

 

 

Funding:

European Commission Horizon 2020;

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network

Project number: 955335
Principal Investigator: Marcin Waligóra
Duration: 2020-2024

 Etyka badan klinicznych w czasie pandemii COVID-19

Celem projektu jest dostarczenie danych i dowodów naukowych osobom podejmującym decyzje w badaniach klinicznych nad COVID-19. Pierwsza faza projektu polega na identyfikacji organizacyjnych i metodologicznych akceleratorów stosowanych w badaniach klinicznych w czasie pandemii COVID-19. W drugiej części dokonamy etycznej analizy takich akceleratorów. Oszacujemy m.in. wybrane wskaźniki wartości społecznej takich badań. Więcej informacji

 

 

 

Funding: Narodowe Centrum Nauki
Project number: 2020/01/0/HS1/00024
Principal Investigator: Marcin Waligóra
Duration: 2020-2022

 Etyka badań naukowych z udziałem ludzi w medycynie precyzyjnej

Medycyna precyzyjna, nazywana często medycyną personalizowaną to nowe podejście w leczeniu chorych, które opiera się na dostosowywaniu właściwej terapii do indywidualnych potrzeb i genetycznych charakterystyk konkretnego pacjenta. W celu jak najszybszego i najefektywniejszego zbadania nowych potencjalnych substancji terapeutycznych powstały nowe modele prowadzenia badań klinicznych nazywane w języku angielskim „basket” oraz „umbrella”, które coraz częściej są wykorzystywane w badaniach klinicznych w onkologii. Celem projektu jest przeprowadzenie analiz teoretycznych i etycznych badań typu basket i umbrella w kontekście siedmiu fundamentalnych wymogów etycznego prowadzenia badań naukowych. Rzetelna analiza ryzyk i korzyści w nowoczesnych modelach badań w erze medycyny precyzyjnej umożliwi wypracowanie zaleceń, dzięki którym korzyść dla uczestników i dla społeczeństwa może zostać zwiększona, a ryzyka zmniejszone. Więcej inormacji

 

Funding: Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 18
Project number: 2019/35/N/HS1/00178
Principal Investigator: Karolina Strzebońska
Duration: 2020-2023

 Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników

Ponad 50% leków przepisywanych dzieciom stosowana jest poza wskazaniami (off-label). W celu zmiany tego stanu rzeczy wiele instytucji podjęło działania regulacyjne. Celem projektu jest oszacowanie skuteczności działań regulacyjnych w pediatrii, zebranie wysokiej jakości danych w przeglądach systematycznych i przedstawienie rekomendacji. Projekt łączy elementy etyki deskryptywnej i etyki normatywnej. Celem części deskryptywnej jest oszacowanie ryzyka i korzyści wybranych badań pediatrycznych, z uwzględnieniem sukcesu i marnotrawstwa badawczego (research waste). Celem części normatywnej jest analiza zasad etycznych prowadzenia badań pediatrycznych w oparciu o zebrane dane i opracowanie nowych rozwiązań (evidence-based ethics). Więcej informacji

 

 

Funding: Narodowe Centrum Nauki, Sonata 5 Bis
Project number: 2015/18/E/HS1/00354
Principal Investigator: Marcin Waligóra
Duration: 2016-2022

  

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

Wielkość fontu
Kontrast