Karolina Strzebońska

Doktor w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Magister inżynier Inżynierii Biomedycznej.

Ukończyła Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme oraz Podyplomowe Studia Bioetyczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierowniczka projektu badawczego pt. „Etyka badań naukowych z udziałem ludzi w medycynie precyzyjnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Laureatka konkursu START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

 
 
Twitter: @KStrzebonska
E-mail: karolina.strzebonska@uj.edu.pl