Tomasz Krawczyk

Magister psychologii. Doktorant w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM. 

Absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Asystent badawczy w projekcie “Deception by design. Characteristics and acceptability of research strategies that intentionally mislead research participants”.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą etyki badań naukowych, Deaf studies, etyki niepełnosprawności oraz badań uczestniczących.

 

 

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-3093-2584

E-mail: tomasz.r.krawczyk@uj.edu.pl

Twitter: @ToKra_56