Projekty zakończone

NCN logoEtyka badan klinicznych w czasie pandemii COVID-19

Celem projektu jest dostarczenie danych i dowodów naukowych osobom podejmującym decyzje w badaniach klinicznych nad COVID-19. Pierwsza faza projektu polega na identyfikacji organizacyjnych i metodologicznych akceleratorów stosowanych w badaniach klinicznych w czasie pandemii COVID-19. W drugiej części dokonamy etycznej analizy takich akceleratorów. Oszacujemy m.in. wybrane wskaźniki wartości społecznej takich badań. Więcej informacji

 

Źródło finansowania:

 

Narodowe Centrum Nauki,

SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

Numer projektu: 2020/01/0/HS1/00024
Kierownik projektu: Marcin Waligóra
Czas trwania: 2020-2022

 NCN logo

Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników

Ponad 50% leków przepisywanych dzieciom stosowana jest poza wskazaniami (off-label). W celu zmiany tego stanu rzeczy wiele instytucji podjęło działania regulacyjne. Celem projektu jest oszacowanie skuteczności działań regulacyjnych w pediatrii, zebranie wysokiej jakości danych w przeglądach systematycznych i przedstawienie rekomendacji. Projekt łączy elementy etyki deskryptywnej i etyki normatywnej. Celem części deskryptywnej jest oszacowanie ryzyka i korzyści wybranych badań pediatrycznych, z uwzględnieniem sukcesu i marnotrawstwa badawczego (research waste). Celem części normatywnej jest analiza zasad etycznych prowadzenia badań pediatrycznych w oparciu o zebrane dane i opracowanie nowych rozwiązań (evidence-based ethics). Więcej informacji

 

Źródło finansowania:

SONATA 5 BIS

Numer projektu: 2015/18/E/HS1/00354
Kierownik projektu: Marcin Waligóra
Czas trwania: 2016-2022

 NCN logo

Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi udoskonalających etyczną ocenę badań biomedycznych z udziałem ludzi. Projekt dotyczy w szczególności czterech zagadnień: określenia warunków udziału grup szczególnie narażonych na wykorzystanie (vulnerable populations), problematyki ryzyka przy prowadzeniu badań biomedycznych, zasad etycznego doboru losowego uczestników badań oraz charakterystyki etycznych postulatów towarzyszących prowadzeniu badań epidemiologicznych (zasady Dobrej Praktyki Epidemiologicznej). Więcej informacji

 

Funding: Narodowe Centrum Nauki, Sonata 2
Project number: DEC-2011/03/D/HS1/01695
Duration: 2012-2016

 Children in phase 1 cancer trials. Risk and social benefit

The aim of this project is to evaluate the risk/social benefit of enrolling children in phase 1 cancer trials. The project will proceed in two stages. First, we will estimate the social value of pediatric phase 1 studies by determining the probability that interventions tested in phase 1 pediatric studies are advanced into randomized trials and/or product labeling revisions. Second, we will use this estimation of social benefit, combined with our previous estimates of (clinical) risk and direct benefit, to ethically evaluate risk/benefit in pediatric phase 1 cancer studies. The latter will proceed by benchmarking our estimated risk/benefit against other, morally relevant standards (e.g. risk/benefit in adult studies or risk/benefit for nonparticipation in trials).

 

Funding: The Fulbright Scholar Program
Duration: Sep 2017-May2018, The Harvard Medical School Center for Bioethics

 Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters

This European Cooperation in Science and Technology (COST) Action aims to improve ethical decision-making for disasters by gathering knowledge of the ethical dilemmas and issues, carefully examining them, and developing training materials and published resources to address disaster ethics (from the Memorandum of Understanding).

 

Funding: The European Cooperation in Science and Technology, COST
Project number: COST Action IS1201
Duration: 2013–2016

 SKILLS – Mentoring FNP

Marcin Waligóra participated in the programme, working with Prof. Jonathan Kimmelman of McGill University in Canada on a one-to-one mentoring basis.

 

Funding: Foundation for Polish Science
Duration: 2014–2015

 Advanced Certificate Program in Research Ethics in Central and Eastern Europe

Postgraduate study programme featuring a research project. Participation in the research element involved preparation of the publication Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe [“Biomedical Research Involving Human Subjects. International Standards”], J. Różyńska, M. Waligóra (eds), Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.

This project was supported in part by Grant Number R25 TW007085 from the US National Institutes of Health (NIH) Fogarty International Center. Its contents are solely the responsibility of the presenter and do not necessarily represent the official view of the Fogarty International Center or the NIH.

 

Funding: The National Institutes of Health, USA
Project number: R25 TW007085
Duration: 2011–2012