Łucja Zaborowska

Lekarz. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Technologii ChRL oraz rosyjskiego North State University.