REMEDY

Research Ethics in Medicine Study Group zajmuje się etycznymi aspektami prowadzenia badań z udziałem ludzi. Dostarczamy niezależnych analiz najwyższej jakości naukowej, które mają pomóc w rozwoju bezpiecznych badań klinicznych.

W naszym zespole pracują eksperci i ekspertki w zakresie filozofii, biologii, inżynierii biomedycznej, biostatystyki i zdrowia publicznego. 

 

Co robimy?


Bezpieczne leki i procedury medyczne zwiększają jakość i długość życia każdego z nas. By mogły powstać, na pewnym etapie niezbędne jest prowadzenie badań z udziałem ludzi.

  • Jak chronić uczestników badań, nie hamując rozwoju medycyny?
  • Jak efektywnie dostarczać bezpiecznych leków, nie narażając osób testujących ich skuteczność?

Celem działalności REMEDY jest praca nad propozycjami regulacji, standardów i rozwiązań metodologicznych. Pracujemy nad udoskonaleniem mechanizmów ochrony uczestników badań w biomedycynie. Stosujemy narzędzia Evidence Based Medicine i meta-analizy dostarczając informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w etyce i medycynie.

Głównym obszarem naszych zainteresowań są badania onkologiczne, w tym badania w pediatrii.