Maciej Polak

Doktor w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Magister matematyki.

Asystent w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Absolwent podyplomowych studiów z biostatystyki. Aktywny członek Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej.

 
 
 
 
 

E-mail: maciej.1.polak@uj.edu.pl