Mateusz Wasylewski

Doktor w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Magister neurobiologii. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji, metodologii i zarządzania badaniami klinicznymi.

Specjalista w zakresie oceny technologii medycznych, przeglądów systematycznych literatury biomedycznej i rozwiązań systemowych w międzynarodowej ochronie zdrowia. W ramach pracy magisterskiej badał mechanizmy powstawania i leczenia bólu neuropatycznego. Jako doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zgłębiał kwestie związane z marnotrawstwem badawczym i wartością społeczną badań wczesnych faz w pediatrii.

 

E-mail: mateusz.wasylewski@doctoral.uj.edu.pl