Aktualności


Seminarium badawcze: Trial Registries for Transparency and Accountability in Clinical Research

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium badawczym pt.: Trial Registries for Transparency and Accountability in Clinical Research, które poprowadzi dr Nicholas DeVito z Oxford University.
Seminarium (w języku angielskim) odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00.


Seminarium badawcze: The Role of Research Ethics Committees in Responsible Data Sharing

Zapraszamy do udziału w seminarium „The Role of Research Ethics Committees in Responsible Data Sharing”, które poprowadzi prof. Peter Kakuk z Central European University. Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godzinie 14:00.


O bioetyce w badaniach biomedycznych – rozmawia dr hab. Marcin Waligóra, Kierownik Zespołu REMEDY

Na łamach najnowszego numeru czasopisma Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater” ukazał się wywiad z dr hab. Marcinem Waligórą, prof. UJ. W wywiadzie pt. „O bioetyce w badaniach medycznych” Profesor Waligóra opowiada m.in. o historii powstania zespołu REMEDY, którego jest Kierownikiem. Serdecznie zapraszamy do przeczytania!   


Jakie wyzwania etyczne towarzyszą uruchamianiu badań klinicznych testujących leki już dostępne na rynku?

Podczas pandemii COVID-19 liczne badania kliniczne testowały leki już dopuszczone do obrotu. Strategia poszukiwania nowych zastosowań dla już zarejestrowanych leków określana jest jako repozycjonowanie leków (ang. drug repurposing). W naszym artykule 'Ethical challenges of clinical trials with a repurposed drug in outbreaks’ przytaczamy przykład amantadyny. Analizując ten przykład omawiamy wyzwania etyczne, jakie mogą towarzyszyć uruchamianiu badań klinicznych w celu oceny leków już dostępnych na rynku. Dyskutujemy, czy badania kliniczne amantadyny podczas pandemii COVID-19 były etycznie uzasadnione i czy należało je rozpocząć.


How to embed ethics into laboratory research – nowa publikacja w czasopiśmie Accountability in Research

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym artykułem 'How to embed ethics into laboratory research’ opublikowanym w czasopiśmie Accountability Research.