Aktualności


NCN logo
Tomasz Krawczyk otrzymuje grant PRELUDIUM z Narodowego Centrum Nauki

Z radością informujemy, że Tomasz Krawczyk zdobył grant PRELUDIUM 22 (Narodowe Centrum Nauki) na realizację projektu „Nic o nas bez nas? Etyka badań z grupami niedoreprezentowanymi na przykładzie osób głuchych”.


Seminarium badawcze: Advancing Public Health Through Rigorous Meta-Research: Infant Nutrition Claims, Clinical Trials, and Regulations

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium badawczym pt.: Advancing Public Health Through Rigorous Meta-Research: Infant Nutrition Claims, Clinical Trials, and Regulations, które poprowadzi dr Bartosz Helfer z Uniwersytetu Wrocławskiego. Seminarium (w języku angielskim) odbędzie się 25 października 2023 r. (środa) o godz. 14:00.


Seminarium badawcze: Ethics of Open Science

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium badawczym pt.: Ethics of Open Science, które poprowadzi Prof. Signe Mežinska z University of Latvia. Seminarium (w języku angielskim) odbędzie się 18 października 2023 r. (środa) o godz. 14:50.


Seminarium badawcze: Bioethical investigations – a view from Estonia

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium badawczym pt.: Bioethical investigations – a view from Estonia, które poprowadzi Prof. Kadri Simm z Uniwerystetu w Tartu. Seminarium (w języku angielskim) odbędzie się 18 października 2023 r. (środa) o godz. 14:30.


Bioethics of somatic gene therapy: what do we know so far?

Zapraszamy do lektury naszego nowego artykułu opublikowanego w Current Medical Research and Opinion. Nasze badanie to systematyczny przegląd argumentów wykorzystywanych w dyskusji na temat wyzwań etycznych somatycznej terapii genowej.