Obrona pracy doktorskiej Mateusza Wasylewskiego

W dniu 9 lutego 2022 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej magistra Mateusza Wasylewskiego, zatytułowanej „Wartość społeczna i marnotrawstwo badawcze w badaniach klinicznych w pediatrii”, której promotorem był Prof. Marcin Waligóra.
 
Spotkaniu przewodniczyła Prof. Agnieszka Gniadek, udział wzięli również recenzenci: Prof. Marek Czarkowski i Prof. Jakub Pawlikowski. Po przedstawieniu przez doktoranta zarysu pracy: przeprowadzonych badań, uzyskanych wyników i wysnutych wniosków, wywiązała się dyskusja dotycząca niedawnej nowelizacji przepisów Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (która reguluje również kwestie badań klinicznych produktów leczniczych). Doktorant i recenzenci omawiali również kwestie związane z kompetencjami różnych agencji rządowych mogących opiniujących i nadzorujących prowadzenie badań klinicznych oraz eksperymentami leczniczymi, na przykład z wykorzystaniem komórek macierzystych.
 

Powrót