Obrona pracy doktorskiej Karoliny Strzebońskiej oraz nadanie stopnia doktora

W dniu 28 lutego 2022 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Strzebońskiej, pt.: “Etyczna ocena ryzyka i korzyści w badaniach klinicznych w onkologii”.

Promotor pracy doktorskiej: dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ.

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Czarkowski, prof. dr hab. Piotr Zaborowski.

Spotkanie zakończyło się uchwałą w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr inż. Karoliny Strzebońskiej.

W dniu 30 marca 2022 r. uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ mgr inż. Karolinie Strzebońskiej został nadany stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.


Powrót