Jakie wyzwania etyczne towarzyszą uruchamianiu badań klinicznych testujących leki już dostępne na rynku?

Podczas pandemii COVID-19 liczne badania kliniczne testowały leki już dopuszczone do obrotu. Strategia poszukiwania nowych zastosowań dla już zarejestrowanych leków określana jest jako repozycjonowanie leków (ang. drug repurposing). W naszym artykule Ethical challenges of clinical trials with a repurposed drug in outbreaks przytaczamy przykład amantadyny. Amantadyna jest lekiem znanym z zastosowania w leczeniu schorzeń neurologicznych. Niegdyś była także wykorzystywana w prewencji i leczeniu grypy typu A. W Polsce, wraz z rozwojem pandemii w Polsce, lek ten wzbudził bardzo duże zainteresowanie jako potencjalna terapia w zakażeniu COVID-19. Analizując ten przykład omawiamy wyzwania etyczne, jakie mogą towarzyszyć uruchamianiu badań klinicznych w celu oceny leków już dostępnych na rynku. Dyskutujemy, czy badania kliniczne amantadyny podczas pandemii COVID-19 były etycznie uzasadnione i czy należało je rozpocząć.

Publikacja stanowi część badań zrealizowanych w ramach projektu „Etyka badań klinicznych w czasie pandemii COVID-19” (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/01/0/HS1/00024).

 


Powrót