Kim jesteśmy

REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group to zespół badaczy zajmujących się etycznymi aspektami prowadzenia badań z udziałem ludzi. W naszym zespole pracują eksperci i ekspertki w zakresie filozofii, biologii, inżynierii biomedycznej, biostatystyki, matematyki i zdrowia publicznego.

Co robimy

1. Bezpieczne leki i procedury medyczne zwiększają jakość i długość życia każdego z nas. By mogły powstać, na pewnym etapie niezbędne jest prowadzenie badań z udziałem ludzi. Jak chronić uczestników badań, nie hamując rozwoju medycyny? Jak efektywnie dostarczać bezpiecznych leków, nie narażając osób testujących ich skuteczność? Celem działalności REMEDY jest praca nad propozycjami regulacji, standardów i rozwiązań metodologicznych.

2. Głównym obszarem naszych zainteresowań są badania z udziałem grup szczególnie narażonych na wykorzystanie w badaniach klinicznych (vulnerable populations), w tym badania pediatryczne. Specjalną uwagę poświęcamy także analizie czynników wpływających na prowadzenie badań biomedycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

3. Nasza praca polega m.in. na adaptacji istniejących zasad etycznych do nowych obszarów biomedycyny. Analizujemy standardy międzynarodowe i krajowe oraz dane dotyczące korzyści i ryzyka udziału w badaniach biomedycznych. W oparciu o te analizy proponujemy narzędzia regulacyjne.

Zespół

Finansowanie

Celem działalności REMEDY jest dostarczanie niezależnych analiz. Dlatego unikamy konfliktu interesów. Nasze projekty, konferencje i warsztaty są finansowane ze środków publicznych i organizacji non-profit. Dotychczas uzyskaliśmy finansowanie z następujących instytucji:

The Biotethed Consortium/FP6
The Brocher Foundation
The COST – The European Cooperation in Science and Technology
The Fulbright Scholar Program
The Fogarty International Center-National Institutes of Health
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Narodowe Centrum Nauki|
The German Federal Ministry of Education and Research
PRIM&R: Public Responsibility in Medicine and Research
The Swiss National Science Foundation