Kim jesteśmy

REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group to zespół badaczy zajmujących się etycznymi aspektami prowadzenia
badań z udziałem ludzi. W naszym zespole pracują eksperci i ekspertki w zakresie filozofii, biologii, inżynierii
biomedycznej, biostatystyki, matematyki i nauk farmaceutycznych.

Co robimy

1. Bezpieczne leki i procedury medyczne zwiększają jakość i długość życia każdego z nas. By mogły powstać, na pewnym etapie niezbędne jest prowadzenie badań z udziałem ludzi.

2. Jak chronić uczestników badań, nie hamując rozwoju medycyny? Jak efektywnie dostarczać bezpiecznych leków, nie narażając osób testujących ich skuteczność? Celem działalności REMEDY jest praca nad propozycjami regulacji, standardów i rozwiązań metodologicznych.

3. Naszym celem jest praca nad udoskonaleniem mechanizmów ochrony uczestników badań w biomedycynie. Stosujemy narzędzia Evidence Based Medicine i meta-analizy dostarczając informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w etyce i medycynie.

Zespół

Wsparcie finansowe

Celem REMEDY jest dostarczanie rzetelnych i niezależnych analiz. Dlatego unikamy konfliktu interesów. Nasze projekty , konferencje i warsztaty są finansowane z pieniędzy publicznych i instytucji non-profit. Dotychczas uzyskaliśmy finansowanie z następujących instytucji:

The Biotethed Consortium/FP6
TThe Brocher Foundation
The COST – The European Cooperation in Science and Technology
The Fulbright Scholar Program
The Fogarty International Center-National Institutes of Health
The Foundation for Polish Science
The German Federal Ministry of Education and Research
The Leadership Academy for Poland
The National Science Center, Poland
Polish Cultural Institute New York
PRIM&R: Public Responsibility in Medicine and Research
The Swiss National Science Foundation