Kim jesteśmy

REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group zajmuje się etycznymi aspektami prowadzenia badań z udziałem ludzi. W naszym zespole pracują eksperci i ekspertki w zakresie filozofii, biologii, inżynierii biomedycznej, biostatystyki i zdrowia publicznego.

Więcej o nas

Misja


REMEDY dostarcza niezależnych analiz najwyższej jakości naukowej, które mają pomóc w rozwoju bezpiecznych badań z udziałem ludzi.

Co robimy

Naszym celem jest praca nad udoskonaleniem mechanizmów ochrony uczestników badań w biomedycynie. Stosujemy narzędzia Evidence Based Medicine i meta-analizy dostarczając informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w etyce i medycynie.

Głównym obszarem naszych zainteresowań są badania onkologiczne, w tym badania w pediatrii.

Nasze projekty