15 kwietnia 2016

REMEDY poszukuje współpracowniczek i współpracowników do nowego projektu

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs w ramach kierowanego przeze mnie projektu Sonata 5 Bis „Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016-2021). Projekt dotyczy etycznych aspektów rozwoju leku w onkologii pediatrycznej.

Ten interdyscyplinarny projekt wpisuje się w nurt Evidence-Based Ethics łącząc elementy etyki opisowej i normatywnej. Celem części opisowej projektu jest oszacowanie ryzyka i korzyści pediatrycznych badań onkologicznych, z uwzględnieniem sukcesu i marnotrawstwa badawczego (research waste). Celem części normatywnej będzie teoretyczna analiza obecnych zasad etycznych prowadzenia badań pediatrycznych w oparciu o zebrane dane i przedstawienie etycznych rekomendacji bazujących na tych danych.

Osoby, które wyłonione zostaną w ramach konkursu będą odpowiedzialne za ekstrakcję i opracowanie danych w przeglądach systematycznych literatury medycznej oraz za współpracę przy części normatywnej projektu.

Oczekiwania wobec kandydatek i kandydatów:

• Spełnienie kryteriów opisanych „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych” NCN
• Gotowość do podjęcia studiów doktoranckich
• Gotowość do podjęcia pracy badawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w pełnym wymiarze godzin oraz pomocy w pracy administracyjno-organizacyjnej
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Dodatkowo punktowana będzie znajomość tematyki etycznych aspektów badań biomedycznych oraz znajomość metodologii przeglądów systematycznych

Co oferujemy:
• Pracę w dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole badawczym
• Sprzęt, oprogramowanie i literaturę niezbędną do pracy badawczej
• Kompleksowe szkolenia i mentoring
• Współpracę z międzynarodowymi zespołami badawczymi
• Wymierne efekty badań w postaci publikacji w wysokopunktowanych czasopismach międzynarodowych
• Dwa stypendia w wysokości 2850 PLN/miesiąc wypłacane maksymalnie przez okres 44 miesiące

Informacja o konkursie zostanie wkrótce zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz na stronie NCN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie już teraz zachęcam do kontaktu e-mailowego i zadawania dodatkowych pytań.
Marcin Waligóra

autor: m.waligora